Siirry suoraan sisältöön

Tavoitteet ja teesit

Vihreää kaupunkipolitiikkaa 2013-2016

Lähivihreyttä!

 • lähiruokaa kouluihin, päiväkoteihin ja vanhuksille!
 • lähikirjastot säilytettävä ja pidettävänä elävinä kulttuurikeskuksina. Lähikirjastojen tulisi olla myös auki enemmän silloin, kun ihmisillä on vapaa-aikaa. Lähikirjastoista voisi tehdä lähipalvelupisteitä, joissa on itsepalvelulainauksen lisäksi tarjolla toimintaa nuorisolle, kokoontumistiloja kansalaistoiminnalle sekä vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluja. Näin tehostettaisiin myös tilojen käyttöä.
 • kaupunginosiin luotava lisää lähitapahtumia ja kansalaistoimintaa on tuettava
 • lähiliikuntapaikat on pidettävä kunnossa ja niitä on saatava lisää. Suosituin lähiliikuntapaikka on kevyen liikenteen väylät ja ne on pidettävä kunnossa myös työmatkoja varten
 • lapsella on oltava oikeus käydä lähikoulua alakoulun ajan ja saada päivähoitopaikka läheltä kotia
 • lähipalvelu voi olla myös netissä, mutta kone ei voi korvata ihmistä kotihoitotyössä.
 • uusien asuinalueiden suunnittelussa pitää olla mukana lähipalvelut ja toimiva joukkoliikenne. Palveluliikenne ja joukkoliikenne voi palvella myös lapsiperheitä, jotta lapsiperheiden ei tarvitse hankkia kahta autoa tai edes sitä yhtäkään
 • terveydenhuollon osalta lähipalvelun kriteerinä voisi olla myös saavutettavuus: miten terveysasemalle vastaanotolle pääsee joukkoliikenteen avulla arkisin klo 7-18
 • päätöksenteon tulee olla avointa ja kuntalaiset pitää saada mukaan jo asioiden valmisteluun. Jyväskylä voisi myös kokeilla osallistuvaa budjetointia vaikka jakamalla avoimella haulla rahaa lähialueiden kunnostusprojekteihin (puistot jne).
 • kaupungin keskustaan on luotava kaikille avoin wlan-yhteys sekä muutakin oleskelutilaa kuin kauppakeskukset.

Vihreää elinkeinopolitiikkaa

 • Jyväskylän yritysstategian tulee perustua pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten tukemiseen ja korkean osaamisen yrittämisen tukemiseen. Hypermarketit ja uudet kaupan suurkeskukset eivät tuo lisää Jyväskylän kaupunkiin sitoutuneita yrittäjiä, vaan pikemminkin vaikeuttavat pienyrittämistä.
 • Jyväskylän kaupungin hankinnoissa tulisi sallia myös osatarjousten jättäminen ja hankinta-arvojen alle jäävistä hankinnoista pitää tiedottaa myös paikallisia yrittäjiä.
 • Tulevaisuus on myös kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön perustuvassa yritystoiminnassa.
 • Jyväskylän kaupungin ja JYKES:in on tarjottava kohtuuhintaisia tiloja yrittäjille.
 • Jyväskylään tarvitaan myös pieniä yhden hengen tai muutaman hengen työllistäviä yrityksiä ja etätyötä kotoaan tekeviä varten yhteinen avoin toimistotila, josta saa tarvittavia kopiopalveluja, työpöytiä kirjoittamista varten ja nopeat tietoliikenneyhteydet sekä vuokrattavat videoneuvotteluyhteydet.  Ja myös yhteinen kahvihuone vapaamuotoista keskustelua ja taukoja varten.
 • Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä muut alueen oppilaitokset ovat avainasemassa uusien osaamiseen perustuvien yritysten synnyssä
 • Jyväskylän on saatava lisää valtakunnallisia tehtäviä hoitavia yksiköitä, kuten esimerkiksi KIHU
 • järkeä kilpailuttamiseen, myös ympäristöarvot voivat olla kriteereinä

Vihreää kaupunkisuunnittelua ja henkilöstöpolitiikkaa

 •  Jyväskylän kaupunki työnantajana voi olla edelläkävijä ja tarjota pienten lasten vanhemmille mahdollisuuden osa-aikaiseen työhön
 • uuden sukupolven organisaation tulee olla kuntalaisia palveleva ja selkeä, ei vain keino vähentää luottamusmiesorganisaatiota
 • Kaupungin Kangas on Jyväskylälle mainio pilottihanke ja mahdollisuus luoda uutta kaupunkikulttuuria. Jyväskylä voi olla edelläkävijä asukkaiden mukaan ottamisessa kaupungin päätöksentekoon ja suunnitteluun
 • lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman hyviä käytäntöjä on kehitettävä myös aikuisia ja erityisryhmiä palvelevaksi
 • kaavoituspolitiikassa muistettava lähiviheralueet. Kaupunkialueella voi olla myös luonnontilaista metsää. Kaupungin viherpolitiikka-ohjelman tavoitteita tulee seurata.
 • ilmasto-ohjelman tavoitteita on seurattava ja Jyväskylän tulee olla tässä edelläkävijä
 • Jyväskylään on laadittava jätestrategia Vihreän valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti.
 • kaikkiin kaupungin rakennusinvestointikohteisiin pitää varata vähintään 1% investoinnin arvosta taiteeseen (koulut, ym julkiset rakennukset)
 • pyörällä pitää päästä liikkumaan sujuvasti kodista duuniin ja harrastuksiin. Tämä vaatii pyöräilyn tarpeiden huomioimista kaupunkisuunnittelussa. Mallia voi hakea Amsterdamista, Kööpenhaminasta tai Tukholmasta.

Vihreää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

 •  sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan rakenteellista muutosta ja toiminnan kehittämistä. Sekä julkisen puolen että yksityisen puolen laadun kehittäminen tulee olla tärkeintä.
 • sosiaali- ja terveyspalveluille pitää saada oikea taso talousarviossa määriteltyä, nykyinen tietoinen alibudjetointi ei ole avoimen päätöksenteon mukaista
 • kaikkien ihmisten arjen sujumista pitää tukea. Syrjäytymisvaarassa olevilta, nuorilta eikä ikääntyneiltä saa viedä toimintakykyä ylläpitäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, koska kaikenlainen laitoshoito tulee todella kalliiksi
 • terveydenhuollon järjestäminen tulisi olla suuremmilla harteilla kuin kunnilla. Suomeen tarvittaisiin riittävän suuret ns. miljoonapiirit terveydenhuoltoon. Näiden hallinto pitäisi toteuttaa demokraattisesti valituilla edustajilla.

Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtajan Elina Sillanpään onnitteluhalaus 22.1.2012

Tavoitteet ja teesit Vaalikiertue Vaalibudjetti ja lahjoitukset Avaudu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.